ABRA Finance AS er et selskap som har til formål å tilby investorer et bredt spekter av fondsplasseringer nasjonalt og internasjonalt. Vår idé er å se på våre kunder som samarbeidspartnere og, gjennom en analyse, søke å optimalisere forvaltningen. Sammen med vår kvalifiserte kompetanse og produkter fra vår anerkjente og solide partner, mener vi sannsynligheten for en konservativ forvaltning med gode avkastningsmuligheter er tilstede.

Tidshorisont ?
Den viktigste faktoren ved plassering er tidshorisonten. Grunnen til dette er at markedene over kortere tid svinger, men på sikt er trenden at markedene vokser. Plassering i aksjer har vist seg å gi den absolutt høyeste avkastningen over tid.

Risikospredning ?
Vi anvender et bredt utvalg av metoder for risikostyring, herunder fordeling av plasseringer på forskjellige næringer og utstedere, og valg av sektorer og aksjer, samt større geografiske områder. Dette gir dermed en større risikospredning.

Ta kontakt for en nærmere avtale.
ABRA Finance AS - PB 543, 1328 Høvik
Tlf. (+47) 67 10 74 74 - Fax (+47) 67 10 74 70
Nettside: http://www.afinance.no - Email: abra@afinance.noSamarbeidspartnere

Jyske Bank
BHF Bank
Sydbank
Pareto
Aviva
Credit Suisse
Holberg
Eastcapital

Vertikal
Sydinvest